Haptonomie

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

De haptonomische benaderingswijze richt zich op het belang van gevoelens en de betekenis van aanraken. Echter, binnen onze maatschappij is er weinig plaats voor het voelen van het gevoelsleven. Wij zijn maar al te vaak geneigd ons te gedragen naar wat de omgeving van ons verwacht. Het is niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij zelf voelen en beleven en die keuzes te maken die voor onszelf van belang zijn en bij ons passen. Dit aanpassen aan anderen, het afsluiten van eigen gevoel en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn voor stoornissen in het persoonlijk functioneren en het zich al dan niet welbevinden
Haptonomie houdt zich door middel van aanraken bezig met het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling daarvan. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en van communiceren wordt dus veel aandacht besteed.
Daarbij gaat de haptonomie ervan uit dat het menselijk lichaam -en vooral de beleving van dat lichaam- van fundamentele betekenis is.
Aanraken is een vorm van contact. In dat contact heeft de haptische aanraking een bevestigend karakter, wat wil zeggen dat de ander in wezen mag zijn, zoals zij/hij is.
Bevestiging heeft zodoende een gevoel van heelheid en eigenwaarde tot gevolg, wat ten goede komt aan het persoonlijk functioneren en welbevinden.

De haptonomie wordt gegeven in de vorm van fysiotherapie op haptonomische basis. De behandeling wordt gegeven door fysiotherapeuten die zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd hebben in haptonomie.

Meer info:
Breskens, Praktijk voor fysiotherapie Hooge Platen
Schoondijke, Praktijk voor fysiotherapie