Kinderfysiotherapie

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

Deze therapie is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten.
Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.
Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.
Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen, moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.
Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.
Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.
Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.
Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.
Welke kinderen komen bij een kinderfysiotherapeut terecht ?
Kinderen met een aandoening ontstaan bij de geboorte, orthopedische of neurologische problemen, stofwisseling- of spierziekten en aandoeningen aan de longen of luchtwegen.
Maar kinderfysiotherapie is ook voor kinderen met motorische problemen zonder een bepaald ziektebeeld,
Voorbeelden van indicaties bij kinderen
● Motorische ontwikkelingsachterstand
● Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
● Billenschuiven / tenenlopen
● Cerebrale parese
● Mentale retardatie
● Orthopedische afwijkingen
● Ademhalingsproblematiek (Astma)
● ADHD / DCD
● Schrijfproblemen
● Sensomotorische problemen
● Aangeboren afwijkingen
● Houdingsproblemen

Meer info:
Breskens, Praktijk voor fysiotherapie
Hulst, Kinderfysiotherapie de Nijs
Oostburg, Paramedisch Centrum
Sluis, Fysiotherapie van Hoeve
Terneuzen, Fysiotherapie Epicurus