Oncologie fysiotherapie

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

Oncologie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de totale problematiek rondom het bewegend functioneren van de kankerpatiënt.
De oncologie fysiotherapeut maakt een op de individuele hulpvraag van de patiënt afgestemde probleemanalyse. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de aandoening, de ondergane behandeling, de psychosociale aspecten en de mogelijke fysiotherapeutische behandeling (individueel of in groepsverband). Daarbij wordt rekening gehouden met sterk wisselende omstandigheden en acute situaties. Kankerpatiënten kunnen in elke fase van hun ziekte (acute-, herstel-, en palliatieve-) een beroep doen op deze fysiotherapeutische zorg.

Indicaties voor oncologie fysiotherapie:
(na eventuele chirurgie, radio-, chemo- en hormoontherapie)
• Vermoeidheid
• Conditieverlies
• Spanningsklachten
• Verstoorde lichaamsbeleving
• PijnLittekens
• Functiestoornissen zoals krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen
• Lymfoedeem

Herstel & Balans
Kanker is een ingrijpende ziekte. De behandelingen kunnen langdurig en intensief zijn. U kunt na de behandeling nog steeds last hebben van vermoeidheid en u emotioneel of onzeker voelen. U wilt de draad weer oppakken maar mist nog de energie.
Herstel & Balans is een revalidatieprogramma voor (ex-) kankerpatiënten. Met dit programma werkt u met 7 tot 10 personen gedurende 3 maanden aan uw herstel, geestelijk lichamelijk en sociaal. U werkt 2 tot 3 maal per week aan uw conditie met fitness en groepssport op eigen niveau onderbegeleiding van een deskundige. In het programma begeleiding van een deskundige. In het programma wordt ook aandacht besteed aan de emotionele gevolgen die kanker voor u kan hebben. U volgt een aantal bijeenkomsten samen met andere (ex-)kankerpatiënten over onderwerpen als omgaan met vermoeidheid, spanningen en andere gevolgen van kanker.

Meer info:

Terneuzen, Fysio-fit Stams