Over ons

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

Fysio-Omni is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Zeeuws-Vlaanderen, gericht op het bieden van de best mogelijke eerstelijns fysiotherapeutische zorg.

Onze zorg is gericht op de individuele vraag van de patiënt en is zowel preventief als curatief. De zorg is vrij toegankelijk en laagdrempelig. Alle aangesloten fysiotherapeuten bieden fysiotherapeutische zorg aan en maken gebruik van de aanwezige specialisaties binnen het samenwerkingsverband.

Wij zetten ons in voor continue kwaliteitsverbetering van fysiotherapeutische zorg aan onze patiënten. Alle leden van Fysio-Omni zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de fysiotherapie houden wij de vinger aan de pols en volgen regelmatig bijscholingen, zodat wij de best mogelijke therapie kunnen geven. De zorg wordt waar mogelijk volgens richtlijnen en evidence based geleverd.

De Zeeuws-Vlaamse fysiotherapeuten ontwikkelen nieuwe zorgproducten voor specifieke doelgroepen/ziektebeelden en in samenwerking met andere zorgaanbieders binnen de eerste en tweede lijn willen we de kwaliteit van onze zorg hoog houden.

Samenwerking binnen Fysio-Omni en met andere partners ervaren wij als een grote meerwaarde.

Fysio-Omni is een belangrijke partner in de ketenzorg in Zeeuws-Vlaanderen.