Privacy verklaring

Fysio-Omni u.a. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fysio-Omni u.a.
Secretariaat
Michel de Backere
Stanleystraat 1
4562 AT Hulst

E-mail
info@fysio-omni.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fysio-Omni u.a. verwerkt je persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van het vraag en aanbod formulier op onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Werk en woonadres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres (privé en werk)
– Bankrekeningnummer
– Je gegevens op onze website https://www.fysio-omni.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Fysio-Omni u.a. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van contributie en overige betalingen.
– Contact zoeken indien dit uit belang nodig is (telefonisch of via mail).
– Je te informeren over bijeenkomsten en nascholingen of andere informatie.
– Aan- en afmelden van je lidmaatschap bij Fysio-Omni u.a.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fysio-Omni u.a. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dat wil zeggen tot vijf jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie hiervoor onze cookieverklaring verderop in dit document.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons secretariaat (zie adres bovenaan deze pagina).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fysio-Omni u.a. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fysio-Omni u.a. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysio-Omni u.a. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een bericht naar ons secretariaat (zie adres bovenaan deze pagina).

Cookieverklaring
Fysio-Omni u.a. maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics en Google maps
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat (zie adres bovenaan deze pagina). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Fysio-Omni u.a.