Psychosomatische fysiotherapie

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressklachten. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn/haar handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten. Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een klachtenlijst die dient om uw ziektegeschiedenis vast te leggen. Hierna wordt samen met u een therapieplan opgemaakt, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces gevraagd. U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten aan te pakken.

Meer info: Hulst, Fysiotherapie D’Aubioul-de Winter en Medico Fit