Sportfysiotherapie

Coöperatie Fysiotherapeuten Zeeuws Vlaanderen

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.
Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.
Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan. Geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (lidvereniging van het KNGF
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

• sportblessures
• andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
• blessurepreventie advies
• advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
• sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
• EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Meer info:
Hulst, Fysiotherapie D’Aubioul-de Winter en Medico Fit
Hulst, Fysiofit Delta